Завідувач відділу – доктор технічних наук, професор Здановський Володимир Григорович, тел. (044) 453-73-84. У складі відділу – лабораторія аналізу виробничого травматизму та наглядової діяльності та сектор профілактики виробничого травматизму. Завідувач лабораторії – Єсипенко Адольф Сергійович, тел. (044) 440-52-47. Завідувач сектору -  Малихін Олег Вадимович, тел. (044) 440-67-58  
У разі письмового звертання до ННДІПБОП потерпілих від нещасних випадків на виробництві або членів їх родини працівники науково-дослідної лабораторії аналізу виробничого травматизму, наглядової діяльності та розробки профілактичних заходів розглядають та аналізують додатково матеріали розслідувань нещасних випадків і готують офіційні роз'яснення стосовно правильності і обґрунтованості рішень комісій, що проводили спец розслідуванн
Наукові підрозділи 
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної служби України з питань праці № 122 від «06» жовтня 2017 року     СТАТУТ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ»
Структура
30 червня 2019 року затверджено нову структуру Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»  
Тестова. Спеціалізована вчена рада.
Т.в.о. генерального директора Кружилко Олег Євгенович докт. техн.. наук, с.н.с.   Після закінчення у 1988 р. Київського політехнічного інституту (факультет інформатики та обчислювальної техніки) працював у ВО ««Радиоприбор» им. С.П. Королева».
3 квітня 2014 року в ДУ «ННДІПБОП» відбувся захист дисертаційних робіт зі спеціальності «Охорона праці» на теми вибухозахисту виробничих об’єктів підприємств зернової галузі та методології розроблення профілактичних заходів з охорони праці на державному рівні.
1) Збірник наукових праць "Проблеми охорони праці в Україні" Містить матеріали досліджень з різних питань охорони праці та промислової безпеки. За рішенням Президії ВАК від 09.06.99 № 1-05/7 збірник включено до переліку № 1 наукових фахових видань, які можуть публікувати результати дисертаційних робіт. Виходить 1-2 рази на рік, починаючи з 1998 року. Надходить до бібліотек України та розповсюджується за замовленнями зацікавлених осіб. 2) Вісник Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці.

Сторінки